Kiểm tra tên miền
www

Dịch vụ mới Hosting Java
JAVA HOSTING
Đặc Tính Server
Java 1
Java 2
Java 3
Java 4
Server đặt tại
flag_vn2.gif
flag_vn2.gif
flag_vn2.gif
flag_vn2.gif

Dung lượng

400 MB
1.000 MB
2.500 MB
5.000 MB
Băng thông
20.000 MB
30.000 MB
50.000 MB
80.000 MB
Email
20
50
80
100
Subdomain
3
5
10
20
FTP Account
3
5
7
10
Apache Tomcat 6.0
JDK 1.6_update_13 new0.gif
MySQL 5
2
3
4
5
MSSQL 2005
2
3
4
5
Backup
Hàng tuần
Hàng tuần
Hàng tuần
Hàng tuần
Control panel
Plesk 9.3
Chi phí (VNĐ)

220.000/tháng

330.000/tháng440.000/tháng550.000/tháng
Đăng ký ít nhất
1 Năm
6 thang
6 thang
6 thang
 Giá trên chưa gồm VAT 10%

Quay lại
In trang
Lưu về máy
Gửi bạn bè