Kiểm tra tên miền
www

Chuyển tên miền | domain từ nơi khác Mắt Bão tức là chuyển quyền quản lý và gia hạn thêm 1 năm và các năm tiếp sẽ gia hạn tại Mắt Bão. Các bước cần thực hiện trước khi chuyển tên miền về Mắt Bão.

1. Bạn kiểm tra tên miền | domain không bi lock (domain trạng thái active)

2. Tên miền còn thời gian duy trì trên 30 ngày

3. Bạn đề nghị nhà cung cấp tên miền | domain trước đó cung cấp số Authorization Key

5. Bạn phải check được email quản trị tên miền | domain

5. Nộp phí gia hạn tên miền thêm một năm

6. Phí gia hạn bằng 80%

Chuyển tên miền | domain về Mắt Bão không tốn phí, bạn chỉ cần đóng tiền gia hạn tên miền thêm 1 năm để gia hạn, tên miền của bạn tại Mắt Bão tự động gia hạn thêm 1 năm. Thời gian chuyển nhanh nhất là 2 ngày và chậm nhất là 15 ngày làm việc.

Chuyển tên miền | domain từ nơi khác Mắt Bão tức là chuyển quyền quản lý tên miền việt nam sang nhà đăng ký tên miền quản lý gia hạn tại Mắt Bão. Các bước cần thực hiện trước khi chuyển tên miền về Mắt Bão.

1. Bạn điền thông tin vào mẫu chuyển đổi nhà đăng ký có xác nhận chủ thể.

2. Bạn mang mẫu chuyển đổi nhà đăng ký sang nhà đăng ký tên miền cũ lấy dấu xác nhận đồng thuận.

3. Gửi mẫu chuyển đổi nhà đăng ký đến Mắt Bão làm thủ tục chuyển đổi (nếu là cá nhân cần có thêm bản photo CMND)

4. Phí chuyển tên miền : Hoàn tòan miễn phí.

5. Vừa chuyển đổi và gia hạn tên miền, bạn sẽ được Giảm 10%

6. Được cung cấp Password & Controlpanel quản lý tên miền (Domain) chuyên nghiệp như tên miền quốc tế.

7. Hỗ trợ đầy đủ các chức năng thay đổi các record như 1 tên miền quốc tế hoàn toàn miễn phí thông qua CPhttp://dns.matbao.net

Chuyển tên miền | domain về Mắt Bão không tốn phí nếu gia hạn bạn sẽ được giảm thêm 10%,. Thời gian tên miền tùy thuộc vào việc bạn làm việc với nhà đăng ký tên miền cũ.

Quay lại
In trang
Lưu về máy
Gửi bạn bè