Kiểm tra tên miền
www

Kiểm tra tên miền

Bảng giá đăng ký tên miền quốc tế:

Tên miền
Phí cài đặt
Chi phí
.com
miễn phí
$10/năm
.net
miễn phí
$10/năm
.org
miễn phí
$10/năm
.us
miễn phí
$10/năm
.info
miễn phí
$10/năm
.co.uk
miễn phí
$10/năm
.cc
miễn phí
$29.99/năm
.bz
miễn phí
$29.99/năm
.nu
miễn phí
$29.99/năm
.ws
miễn phí
$29.99/năm

Bảng giá đăng ký tên miền Việt Nam:

Tên miền
Phí cài đặt
Chi phí
.vn
350.000VNĐ
480.000VNĐ/năm
.com.vn/ .net.vn/ .biz.vn 
.gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/
.info.vn/ .biz.vn/ .name.vn/ 
.pro.vn/ .health.vn/ .name.vn/
350.000VNĐ
350.000VNĐ/năm

 

Quay lại
In trang
Lưu về máy
Gửi bạn bè