Kiểm tra tên miền
www

Quý khách đăng ký domain để sử dụng các dịch vụ website, email, ftp, v.v… luôn có những lỗ hổng bảo mật dẫn đến hacker tấn công. Hãy sử dụng SSL bảo vệ website và khách hàng của bạn.

- Chứng thực doanh nghiệp bạn là tồn tại, tránh giả mạo website.

- Bảo mật  mã hóa các thông điệp trao đổi giữa trình duyệt và server.

- Bảo mật các giao dịch giữa khách hàng và doanh nghiệp, các dịch vụ truy nhập hệ thống.

- Bảo mật webmail và các ứng dụng như Outlook Web Acess, Exchange, và Office Communication Server.

- Bảo mật các ứng dụng ảo hóa hoặc các ứng dụng điện toán mây.

- Bảo mật dịch vụ FTP, Email.

- Nâng cao hình ảnh, thương hiệu và uy tín doanh nghiệp.

- Tạo lợi thế cạnh tranh, tăng niềm tin của khách hàng đối với website, tăng số lượng giao dịch, giá trị giao dịch trực tuyến của khách hàng.

 

Tên dịch vụ

Phí setup

Phí duy trì

RapidSSL

Free Setupđ

684.000đ/năm

GeoTrust Quick SSL

Free Setupđ

2.064.000đ/năm

GeoTrust True BusinessID

1.019.000đ

3.480.000đ/năm

GeoTrust True BusinessID Wildcard

1.019.000đ

12.900.000đ/năm

GeoTrust Quick SSL Premium

Free Setupđ

2.580.000đ/năm

GeoTrust True BusinessID with EV

1.019.000đ

6.456.000đ/năm

Giá trên chưa gồm VAT

SO SÁNH CÁC CHỨNG THỰC BẢO MẬT GEOTRUST SSL

Tính năng

Rapid SSL

GeoTrust Quick SSL

Quick SSL Premium

True BusinessID

True BusinessID with EV

True BusinessID Wildcard

Độ mạnh mã hóa

Chuẩn hóa đến 256 bit

Chuẩn hóa đến 256 bit

Chuẩn hóa đến 256 bit

Chuẩn hóa đến 256 bit

Chuẩn hóa đến 256 bit

Chuẩn hóa đến 256 bit

Phương thức chứng thực

Chứng thực qua domain

Chứng thực qua domain

Chứng thực qua domain

chứng thực qua thông tin doanh nghiệp

Chứng thực mở rộng

chứng thực qua thông tin doanh nghiệp

Số domain được bảo mật

1

1

1

1

1

Không giới hạn

Thanh địa chỉ màu xanh

-

-

-

-

Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM

-

Chính sách bảo hiểm

$10.000

$10.000

$100.000

$250.000

$500.000

$125.000

Trust level

Standard

Standard

Standard

Deluxe

Premium

Deluxe

Brand Recognition

Moderate

Medium

Medium

Medium

Medium

Medium

Site Seal

Static

Static

Dynamic

Dynamic

Dynamic

Dynamic

Server Gated Cryptography

-

-

-

-

Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM

-

Browser Security Lock

Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM

Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM

Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM

Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM

Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM

Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM

Hỗ trợ mọi trình duyệt

Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM

Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM

Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM

Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM

Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM

Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM

Hỗ trợ mọi thiết bị di động

-

-

Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM

Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM

Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM

Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM

Cho phép đăng ký

1-3 năm

1-3 năm

1-3 năm

1-3 năm

1-2 năm

1-3 năm

Thu hồi và thay thế

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Hỗ trợ khách hàng

24/7

24/7

24/7

24/7

24/7

24/7

 

Quay lại
In trang
Lưu về máy
Gửi bạn bè