Kiểm tra tên miền
www

GIỚI THIỆU CHUNG
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, nguồn nhân lực là một yếu tố vô cùng quan trọng đóng góp vào sự thành công của các Doang nghiệp. Để quản lý được nguồn nhân lực một cách khoa học và hiệu quả là một vấn đề hết sức khó khăn đối với các nhà quản lý. Nhận thấy sự cần thiết này , Công ty GSS đã tập trung nghiên cứu và xây dựng “Phần mềm quản lý nhân sự ”, giúp cho các nhà quản lý dễ dàng hơn trong công tác quản lý nguồn nhân lực của mình, tiết kiệm nhiều thời gian và cho phí công việc đó.
Các tính năng chủ yếu của chương trình:
1. Mô hình tổ chức :
Phần mềm QLNS được xây dựng theo mô hình tổ chức của các doanh nghiệp : bao gồm tổ chức các đơn vị
, các phòng ban, các tổ… Từ đó đưa ra các báo cáo về nhân sự của từng đơn vị thành viên, từng phòng…đáp ứng yêu cầu quản lý nhân sự của nhà quản lý.
2. Quản lý nhân viên :
- Quản lý CBCNV dựa trên các yếu tố: Lý lịch các nhân, trình độ học vấn, các mối quan hệ cá nhân, sức khoẻ bản thân…Từ các thông tin này, phần mềm tự động đưa ra hợp đồng lao động cho CBCNV trong doanh nghiệp.
- Quản lý các vấn đề liên quan đến CBCNV như BHXH, BHYT, BHLĐ.
3. Thông tin tuyển dụng :
Quản lý thông tin tuyển dụng như: Lý lịch ứng viên, kinh nghiệm công tác, kết quả phỏng vấn, tình trạng sức khoẻ…
4. Quá trình công tác:
Quản lý quá trình công tác, đào tạo nâng cao, khen thưởng kỷ luật, quá trìng lên lương…Từ đây nhà quản lý có thể đưa ra các đánh giá về nhân viên phục vụ kịp thời cho việc khen thưởng, lên lương cũng như đưa ra chính sách học tập nâng cao trình độ chuyên môn nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu công việc của doanh nghiệp…
5. Giao diện nhập liệu :
- Giao diện nhập liệu dễ dàng, thân thiện, hệ thống phím chức năng thống nhất trong toàn chương trình. Thông tin đơn giản, dễ hiểu, có thể cập nhật bất kỳ thời điểm nào.
- Có chế độ Backup dữ liệu, khoá dữ liệu theo thời gian, phân quyền theo chức năng của người sử dụng.
6. Kết xuất dữ liệu:
- Báo cáo được thiết kế bằng công cụ mới nhất, có thể kết xuất ra nhiều dạng file khác nhau, kết xuất báo cáo cực nhanh, tức thị tại mọi thời điểm mà nhân viên muốn.
- Có thể kết xuất nhiều báo cáo theo nhiều tiêu thức theo yêu cầu của nhà quản lý. Hệ thống báo cáo từ chi thiết đến tổng hợp, đối chiếu chéo giữa các báo cáo. Đảm bảo thông tin nhanh, chính xác
7. Khả năng tự động báo cáo 
Phần mềm có khả năng tự động gửi EMAIL hoặc SMS thông báo các hoạt động tới nhân sự, báo cáo cho lãnh đạo và người quản lý mà không phải mở phần mềm để thao tác. 
• Thông báo sinh nhật,
• Thông báo đến hạn tăng lương
• Báo hạn nộp bảo hiểm xã hội
• Báo ngày phép, nghỉ phép
• Báo hết hạn kỷ luật
• Báo danh sách nhân sự đến tuổi nghỉ hưu
• Báo nhân sự nghỉ không lương
• Báo cáo theo yêu cầu đặc thù khác

GIỚI THIỆU CHI TIẾT PHẦN MỀM
Giải pháp tổng thể trong lĩnh vực quản lý nhân sự, tiền lương. Phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp, đặc biệt phát huy tính hiệu quả đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn.

Tính năng nổi bật của sản phẩm
• Quản lý cơ sở dữ liệu tập trung hoặc phân tán.
• Quản lý thông tin đa cấp, đa ngành, phù hợp cho công ty có nhiều phòng ban, nhiều chi nhánh.
• Có đầy đủ các báo cáo về quản lý nhân sự, theo dõi chính sách đối với người lao động và các báo cáo sử dụng lao động theo qui định của nhà nước.
• Hỗ trợ các chức năng tìm kiếm, truy vấn động theo tất cả các chỉ tiêu có trong cơ sở dữ liệu, hỗ trợ lập các báo cáo thống kê nhanh theo các yêu cầu của lãnh đạo.
• Hỗ trợ mềm dẻo trong việc xác lập các công thức tính lương cho người lao động với nhiều cách  tính lương khác nhau: Lương gián tiếp, lương khoán sản phẩm, lương khoán theo doanh thu, lương công nhật, lương công nhân trực tiếp sản xuất…
• Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, hướng dẫn chi tiết trong từng chức năng chương trình.
• Hỗ trợ các tiện ích truy xuất số liệu báo cáo thống kê. Cho phép kết xuất số liệu ra các định dạnh báo cáo khác nhau như: word, excel, pdf.
• Phân quyền, phân cấp bảo mật dữ liệu, phân quyền sử dụng đến từng chức năng trong chương trình, phân quyền cập nhật truy xuất  dữ liệu theo phân cấp quản lý của người dùng.
• Hệ thống được thiết kế theo mô hình khách-chủ (client-server), các tác vụ do máy chủ xử lý nên truy xuất dữ liệu nhanh.
• Hệ thống có thể chạy trên máy đơn hoặc mạng LAN, WAN, VPN không giới hạn số lượng máy trạm.
• Hệ thống cung cấp chức năng lưu trữ dự phòng và phục hồi dữ liệu khi có sự cố.
• Tự động gửi Email thông báo: Thông báo sinh nhật, Thông báo đến hạn tăng lương, Báo hạn nộp bảo hiểm xã hội, Báo ngày phép, nghỉ phép, Báo hết hạn kỷ luật, Báo danh sách nhân sự đến tuổi nghỉ hưu, Báo nhân sự nghỉ không lương

CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MỀM
Thông tin về hồ sơ lý lịch: 
• Quản lý chi tiết thông tin về người lao động như: Mã số nhân viên, ngày sinh, nơi sinh, giới tính, sổ bảo hiểm, địa chỉ, điện thoại, chỗ ở hiện nay, đơn vị công tác, chức danh công tác, chức danh nghề….
• Quản lý chi tiết thông tin về quan hệ gia đình.
• Quản lý chi tiết về  trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, tin học, chính trị.
• Quản lý việc lưu trữ hồ sơ của người lao động.
• Quản lý chi tiết quá trình công tác của người lao động trước khi vào công ty cho đến thời gian hiện tại.
• Theo dõi quá trình khen thưởng, kỷ luật.
• Theo dõi quá trình diễn biến lương của người lao động.

Thông tin về hợp đồng lao động:
• Quản lý chi tiết về hợp đồng lao động giữa công ty với người lao động: Hợp đồng thử việc, tập việc, hợp đồng chính thức có xác định thời hạn, không xác định thời hạn.
• Theo dõi gia hạn hợp đồng.
• Theo dõi lưu trữ hồ sơ khi người lao động nghỉ việc, tạm hoãn hợp đồng.

Thông tin về đào tạo:
• Lập kế hoạch và theo dõi thực hiện kế hoạch đào tạo cho đội ngũ cán bộ nhân viên của công ty.
• Theo dõi quá trình đào tạo, chi phí thực hiện công tác đào tạo.
• Theo dõi việc tạm ứng và thanh toán chi phí đào tạo của từng nhân viên.

Thông tin về tuyển dụng lao động:
• Quản lý chi tiết hồ sơ ứng viên dự tuyển.
• Theo dõi chi tiết nội dung quá trình phỏng vấn các ứng viên.
• Khi ứng viên được tuyển dụng, hồ sơ ứng viên sẽ được cập nhật vào hồ sơ nhân viên chính thức của công ty một cách tự động, không phải nhập liệu nhiều lần.

Thông tin về điều chuyển lao động:
• Theo dõi quá trình điều chuyển nhân sự trong  nội bộ công ty.
• Theo dõi được tại thời điểm bất kỳ truy vấn nhân viên đang ở phòng ban nào.

Thông tin quản lý các chính sách cho người lao động:
• Hỗ trợ công tác theo dõi quyền lợi của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
• Theo dõi chế độ nghỉ phép, nghỉ dưỡng sức, ốm đau, thai sản.
Các thông số đầu vào cho các công thức tính lương như: mức lương tối thiểu theo thang bảng lương của nhà nước, tiền ăn trưa, ăn ca, lương hưởng khi tham gia học tập, đào tạo dài ngày, mức lương được hưởng khi làm thêm ngoài giờ, các hệ số điều chỉnh lương căn cứ vào kết quả kinh doanh của tháng tính lương…sẽ được quản lý tập trung thống nhất cho các khối trả lương. Dễ dàng thay đổi, điều chỉnh phù hợp với chính sách quản lý lao động và trả lương của doanh nghiệp theo từng thời kỳ.

Quản lý tiền lương cho lao động:
• Áp dụng tính lương cho các nhân viên văn phòng làm việc theo giờ hành chính.
• Cập nhật ngày công thực tế làm việc, ngày nghỉ phép, nghỉ ốm, đi học
• Chương trình tự động tính các khoản lương, thưởng …
• Tính lương theo ngày công…

Quản lý  các khoản thu nhập khác và nghĩa vụ của người lao động:
• Quản lý các khoản thu nhập khác ngoài lương.
• Quản lý các khoản thưởng đột xuất, Tết, Lễ.
• Quản lý phần trích nộp thuế thu nhập cá nhân
• Quản lý phần trích nộp bảo hiểm xã hội…

Quản lý danh mục dùng chung:
• Danh mục được cập nhật một lần và dùng chung xuyên suốt cho toàn hệ thống.
• Danh mục dùng chung được phân quyền cập nhật tùy theo chức năng, vai trò của từng bộ phận nhằm thống nhất bộ mã danh mục dùng chung cho toàn đơn vị.
• Các danh mục về quản lý nhân sự bao gồm: Danh mục đơn vị, phòng ban, tổ sản xuất, chức danh, quan hệ gia đình, dân tộc, văn bằng chứng chỉ, trình độ chuyên môn, loại hợp đồng, đơn giá tiền lương…

Quản lý phân quyền bảo mật hệ thống:
• Quản lý người dùng đăng nhập hệ thống.
• Quản lý người sử dụng, nhóm người sử dụng.
• Thay đổi  mật khẩu người sử dụng.
• Phân quyền cập nhật dữ liệu cho từng nhóm, từng người sử dụng .
• Phân quyền khai thác chức năng chương trình cho từng nhóm, từng người sử dụng.

Báo cáo quản lý nhân sự:
• Sơ yếu lý lịch, tờ kê hồ sơ của người lao động
• Danh sách trích ngang nhân viên hiện tại
• Danh sách nhân viên hiện đang thử việc
• Danh sách nhân viên hiện chưa có sổ bảo hiểm
• Danh sách nhân viên vào làm việc tại công ty
• Danh sách nhân viên tạm hoãn hợp đồng
• Danh sách nhân viên nghỉ việc
• Danh sách nhân viên hết hạn hợp đồng
• Danh sách nhân viên thuộc diện chính sách: Thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công cách mạng
• Danh sách nhân viên đến tuổi nghỉ hưu.
• Danh sách cán bộ chủ chốt
• Danh sách nhân viên được khen thưởng, bị kỷ luật
• Báo cáo tình hình nghỉ phép
• Kế hoạch đào tạo nhân viên
• Phiếu theo dõi đào tạo nhân viên
• Danh sách các ứng viên dự tuyển
• Danh sách các ứng viên hẹn phỏng vấn lần 1, lần 2, lần 3
• Danh sách các ứng viên được nhân vào làm việc chính thức.
• Báo cáo chi tiết diễn biến lương của từng nhân viên
• Thống kê nhân viên theo độ tuổi
• Thống kê nhân viên theo chức danh
• Thống kê trình độ nhân viên: Trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học
• Thống kê tăng giảm nhân viên: Chi tiết, tổng hợp…

Báo cáo quản lý tiền lương:
• Bảng tiền lương tạm ứng.
• Bảng thanh toán tiền lương
• Bảng các khoản phụ cấp, thu nhập khác
• Phiếu thu nhập của  từng nhân viên.
• Bảng trích nộp thuế thu nhập cá nhân.
• Bảng trích nộp bảo hiểm xã hội.
• Báo cáo tổng hợp thanh toán tiền lương cho toàn công ty

Quay lại
In trang
Lưu về máy
Gửi bạn bè