Kiểm tra tên miền
www

phần mềm quản lý Mua hàng, Bán hàng, Đơn hàng, Khuyến mãi, Quản lý giá, quản lý khách hàng thân thiết, Quỹ, Ngân hàng, Công nợ, và Chăm sóc khách hàng... 

Phần mềm được thiết kế để đáp ứng nhu cầu quản lý một chuỗi các điểm bán hàng/ các chi nhánh, các đại lý, các nhà phân phối, kinh doanh bán sỉ, bán lẻ, hoặc cả bán sỉ và bán lẻ, hệ thống siêu thị, showrooms...

Mô tả chi tiết các module:

1. Module Quản lý Kho hàng­ và Mua hàng

- Quản lý danh mục phân nhóm hàng hóa (cho phép định nghĩa mô hình phân cấp- cây thư mục hàng hóa n cấp)

- Quản lý hàng hóa, số serial/ IMEI, hạn sử dụng/ bảo hành của từng serial/IMEI

- Quản lý gia hạn sử dụng đối với từng chi tiết hàng hóa

- Danh mục nhà cung cấp: đặc biệt nhà cung cấp cũng đồng thời là khách hàng 

- Danh mục chi nhánh công ty, kho hàng: Hỗ trợ không giới hạn 

- Quản lý xếp hàng trong kho, thẻ kho 

- Quản lý kiểm kho: so sánh số liệu thực tế và số liệu trên phần mềm, gợi ý điều chỉnh tăng hoặc giảm để cân đối số liệu.

- Quản lý kế hoạch nhập hàng, định mức, lập dự báo hàng tồn kho, hàng hết hạn sử dụng

- Quản lý sổ kho hàng hóa (dạng Pivote Table): tồn đầu, nhập, nhập trả, nhập nội bộ, xuất nội bộ, xuất bán, xuất trả, tồn cuối)...

2. Module quản lý Bán hàng (bán lẻ/bán sỉ)

-  Giao diện thân thiện và dễ dàng cho thu ngân

- Hỗ trợ nhiều cách khác nhau để thêm mặt hàng vào hóa đơn

- Tìm kiếm mặt hàng nhanh chóng dựa trên công cụ tìm kiếm thông minh

- Cho phép định nghĩa giới hạn nợ, giới hạn số phiếu nợ, giới hạn số ngày nợ đối với từng khách hàng.

- Cho phép quản lý bán hàng theo Ca

- Ghi nhận thông tin khách hàng, lịch sử mua hàng, thanh toán…

- Quản lý giá bán: cho phép lập giá bán giống nhau trên toàn công ty đối với 1 mã hàng hoặc giá bán khác nhau trên từng chi nhánh, hoặc trên từng kho. Có thể lập kế hoạch cho bảng giá bán và tự động áp dụng theo lịch đặt trước.

- Cảnh báo công nợ đến và quá hạn

Tìm kiếm phiếu bán với đa dạng các tiêu chí tìm kiếm

3. Module Báo Cáo-Thống kê

Bán hàng

- Báo cáo bán hàng

- Báo cáo hàng bán trả lại

- Tổng hợp bán hàng

- Báo cáo thu tiền hàng

- Báo cáo thu chi chốt ca

- Sổ chăm sóc khách hàng

- Báo cáo tăng trưởng doanh số

-Các báo cáo lợi nhuận, lãi-lỗ

- Công nợ phải thu

- Báo cáo dòng tiền

- Khách nợ đến và quá hạn

- Báo cáo đối chiếu công nợ khách hàng/nhà cung cấp

- Lịch sử mua bán

Mua hàng

- Báo cáo sổ kho: Nhập-Nhập trả,Xuất-Xuất trả, Nhập nội bộ- Xuất nội bộ, Tồn cuối. Có thể xem chi tiết của từng kho hoặc tổng cộng nhiều kho...

- Báo cáo tồn kho, hết hàng, báo cáo Quản lý serial/imei, báo cáo hạn thẻ, theo dõi hàng tồn, công nợ phải trả, báo cáo mua hàng.

Báo cáo khác

- Báo cáo thu chi

- Báo cáo động

4. Module Quản lý Công nợ phải thu

Công nợ phải thu:

- Quản lý tuổi nợ (aging), công nợ và cảnh báo công nợ quá hạn, có khả năng lập báo cáo dự báo công nợ phải thu quá hạn trong tương lai, xem được các khoản nợ khó đòi (bad-loan).

- Thanh toán công nợ linh động theo từng hóa đơn hoặc thanh toán tự động nợ cũ trả trước, nợ mới trả sau theo tuổi nợ…

5. Module Quản lý Công nợ phải trả

Công nợ phải trả:

- Quản lý tuổi nợ (aging), công nợ và cảnh báo công nợ quá hạn, có khả năng lậpbáo cáo dự báo công nợ phải trả quá hạn trong tương lai.

- Thanh toán linh động theo từng phiếu nhập kho, hoặc thanh toán tự động nợ cũ trả trước, nợ mới trả sau theo tuổi nợ…

 - Nhắc nợ: chương trình tự động hiển thị nhắc nhở bạn các khoản nợ đến hạn phải thu/phải trả …

6.Module Kết nối các chi nhánh công ty

- Kết nối phần mềm máy trạm vào máy chủ ở xa qua Internet (yêu cầu có ADSL)

- Các điểm bán hàng của một doanh nghiệp có thể dùng chung 1 server

- Ưu điểm: chi phí thấp vì module này cho phép kết nối vào máy chủ ở xa mà không yêu cầu có địa chỉ IP tĩnh

- Security (bảo mật) cao. Cơ chế bảo mật xác thực CA (Certificate Authentication)

7. Module Quản lý đơn hàng

-  Đơn đặt hàng(SO-Sale Order): khách đặt hàng trước khi chuyển thành phiếu xuất bán, theo dõi trạng thái SO (hàng đã/chưa shipped, đã/ chưa lập hóa đơn Invoice, đã bị hủy (cancelled)…).

--> Cho phép áp dụng quy trình phê duyệt/ xác nhận: nhân viên sale lập phiếu SO quản lý duyệt kế toán xuất hóa đơn kho xuất hàng.

-  Đơn mua hàng(PO-Purchasing Order): đặt hàng của nhà cung cấp trước khi chuyển thành phiếu nhập kho, theo dõi trạng thái SO (hàng đã/chưa shipped, đã/ chưa lập hóa đơn Invoice, đã bị hủy (cancelled)…) .

--> Cho phép áp dụng quy trình phê duyệt/ xác nhận: nhân viên kho lập phiếu PO quản lý duyệt kế toán gửi đơn mua hàng kho nhập hàng.

8. Module Quản lý khách hàng thân thiết

- Quản lý thẻ khách, hạng thẻ của khách hàng (Thẻ vàng, thẻ bạc,…), ngày sinh nhật của khách, hình thức nhận tin mà khách ưa thích(SMS,E-mail, Call,…), ngày tạo mã khách trên hệ thống, nhóm khách, thông tin cá nhân, thông tin công ty…

- Quản lý lịch sử giao dịch với khách hàng: số lần mua hàng, tổng tiền mua hàng, chi tiết từng lần mua, quá trình thanh toán…

- Quản lý việc in và cấp thẻ khách hàng thân thiết (thẻ đã in, đã trả, đã in nhưng chưa trả,…)

- Trích lọc  thông tin khách hàng thân thiết theo ngày sinh, tháng sinh, theo ngày hết hạn thẻ…

- Gửi email cho nhóm khách được chọn: kết xuất địa chỉ email trực tiếp sang môi trường Outlook hoặc gửi thẳng qua hệ thống mail service của phần mềm

9. Module Quản trị hệ thống, phân quyền người dùng

- Quản trị nhóm user: cho phép thêm, sửa, xóa các nhóm user trong hệ thống

- Quản trị user: cho phép thêm, sửa, xóa các user. User được phân quyền vào nhóm nào thì sẽ có toàn quyền mà nhóm user đó được phân. Ngoài ra, hệ thống còn cho phép 1 user nằm trong 2 hoặc nhiều nhóm (trong trường hợp user được kiêm nghiệm nhiều công việc của các nhóm khác nhau, khi đó quyền cao nhất của các nhóm đó sẽ được áp dụng cho user).

- Khi phân quyền cho user, hệ thống còn cho phép lựa chọn các kho mà user đó được quyền truy nhập. Trong trường hợp user được phân quyền can thiệp vào dữ liệu của các kho nằm trên nhiều chi nhánh khác nhau. Khi đó, tại thời điểm đăng nhập vào hệ thống, user sẽ được nhắc là chọn chi nhánh nào cho phiên làm việc hiện hành (điều này sẽ giảm thiểu được sai sót khi user thực hiện các thao tác nhập liệu, vd: user không thể lập 1 phiếu xuất mà chọn được 2 kho của 2 chi nhánh khác nhau)

10. Module quản lý chương trình khuyến mãi

- Lập chương trình khuyến mãi, phần mềm cho phép lập khuyến mãi theo các  yêu cầu như sau:

 - Khuyến mãi bằng tiền/ giảm giá/ chiết khấu

 - Khuyến mãi tặng hàng

  - Khuyến mãi bằng cả tiền và hàng

 - Bán 1 mã có thể khuyến mãi tặng nhiều mã

 - Nhập theo giá khuyến mãi hoặc % khuyến mãi

 - Import toàn bộ chương trình khuyễn mãi từ Excel (Nhập)

 - Có thể khóa tức thời cả chương trình khuyến mãi (Khóa/ Dừng KM)

 - Có thể khóa 1 mặt hàng trong trương trình khuyến mãi (Hủy)

 - Tự động kết thúc đợt khuyến mãi khi hết thời gian khuyến mãi (đến ngày)

 - Cho phép khuyến mãi theo giờ(Khuyến mãi Giờ vàng…)

 - Chia sẻ chương trình khuyến mãi giữa các chi nhánh

11. Module quản lý chuyển kho nội bộ

- Chuyển giữa các kho trong cùng 1 chi nhánh công ty

-Chuyển kho giữa các chi nhánh khác nhau trong công ty

- Chuyển kho yêu cầu phải xác nhận (Approved), hoặc không yêu cầu xác nhận

- Điều phối viên chuyển kho có thể quản lý được trạng thái các phiếu chuyển trên toàn công ty (không chỉ trong 1 chi nhánh).

- Điều phối viên căn cứ vào báo cáo chuyển kho để nhắc nhở các thủ kho thực hiện duyệt/ xác nhận đã nhận đủ hàng theo đúng quy trình

- Nếu admin cấu hình chuyển kho giữa các chi nhánh trong công ty yêu cầu phải duyệt/ xác nhận trên hệ thống thì trước khi thủ kho nhập xác nhận, số lượng trong kho nhập sẽ chưa tăng lên, trong khi kho xuất số lượng đã giảm(có thể hàng đang trên đường được chuyển đến kho nhập…)

12.Module Bảo mật hệ thống

- Quản lý tài khoản sử dụng để đăng nhập vào chương trình

- Phân quyền người dùng: ai - được sử dụng module nào, tính năng gì, phạm vi ra sao (thêm-sửa-xóa-tìm-in-xuất)

- Log: Theo dõi tình hình đăng nhập, nhật ký sử dụng chương trình giúp bạn dễ dàng tìm ra các hành vi nghi vấn, sai phạm của người sử dụng chương trình

- Quản lý truy cập: thiết lập cửa hàng nào, với license key nào được phép truy cập vào hệ thống

- Chống tấn công từ chối dịch vụ (DOS): tự động thẩm định và từ chối quyền truy cập của các kết nối nghi vấn

- Cấu hình chính sách toàn hệ thống: cho phép tắt hoặc bật chế độ ngăn cấm việc nhập dữ liệu sai ngày tháng; sửa giá, xem giá vốn, sửa chiết khấu, sửa thuế, sửa/ đổi mặt hàng khuyến mãi đi kèm mã hàng khi bán. Chức năng này sẽ giảm thiểu được sai sót của người sử dụng và ngăn chặn được hành vi cố tình gian lận.

- Thay đổi các thông số chương trình

- Sao lưu và phục hồi dữ liệu

13.Module Công ty

- Quản lý thông tin công ty

- Quản lý thông tin các kho hàng, các chi nhánh, cửa hàng

- Các lý do nhập, xuất, thu, chi

- Định nghĩa các loại ngoại tệ có giao dịch trên hệ thống

-Quản lý thông tin/ danh sách nhân viên

14. Module Quản lý đối trừ công nợ

- Đối trừ công nợ với khách hàng: Khi khách trả lại hàng, hệ thống cho phép nhà quản lý thực hiện việc đối trừ với các phiếu xuất để cân đối công nợ cho khách, đồng thời khi đưa ra báo cáo đối chiếu công nợ, mọi thông tin về việc đối trừ được thể hiện rõ và chi tiết.

- Đối trừ công nợ với nhà cung cấp: tương tự khi thực hiện đối trừ công nợ với khách hàng.

15.Module In VAT

Module này cho phép user in VAT trực tiếp từ hóa đơn bán hàng trong phần mềm một cách linh động và nhanh chóng. Cho phép user tùy chỉnh lại format (kích thước, font, số dòng, số cột,…) trên mẫu in.

Quay lại
In trang
Lưu về máy
Gửi bạn bè