Kiểm tra tên miền
www

Quý khách đăng ký domain để sử dụng các dịch vụ website, email, ftp, v.v… luôn có những lỗ hổng bảo mật dẫn đến hacker tấn công. Hãy sử dụng SSL bảo vệ website và khách hàng của bạn.

- Chứng thực doanh nghiệp bạn là tồn tại, tránh giả mạo website.

- Bảo mật  mã hóa các thông điệp trao đổi giữa trình duyệt và server.

- Bảo mật các giao dịch giữa khách hàng và doanh nghiệp, các dịch vụ truy nhập hệ thống.

- Bảo mật webmail và các ứng dụng như Outlook Web Acess, Exchange, và Office Communication Server.

- Bảo mật các ứng dụng ảo hóa hoặc các ứng dụng điện toán mây.

- Bảo mật dịch vụ FTP, Email.

- Nâng cao hình ảnh, thương hiệu và uy tín doanh nghiệp.

- Tạo lợi thế cạnh tranh, tăng niềm tin của khách hàng đối với website, tăng số lượng giao dịch, giá trị giao dịch trực tuyến của khách hàng.

 

 

Tên dịch vụ

Phí setup

Phí duy trì

Comodo EV

1.019.000đ

3.876.000đ/năm

Comodo EV SGC

1.019.000đ

3.636.000đ/năm

Comodo Premium Wildcard

509.000đ

5.940.000đ/năm

Comodo Instant

102.000đ

1.812.000đ/năm

Comodo Essential

Free Setupđ

708.000đ/năm

Comodo Essential Wildcard

Free Setupđ

3.432.000đ/năm

Giá trên chưa gồm VAT

SO SÁNH CÁC CHỨNG THỰC BẢO MẬT COMODO SSL

Tính năng

Comodo EV

Comodo EV SGC

Comodo Premium Wildcard

Comodo Instant

Comodo Essential

Comodo Essential Wildcard

Độ mạnh mã hóa

Chuẩn hóa đến 256 bit

Chuẩn hóa đến 256 bit

Chuẩn hóa đến 256 bit

Chuẩn hóa đến 256 bit

Chuẩn hóa đến 256 bit

Chuẩn hóa đến 256 bit

Phương thức chứng thực

Chứng thực mở rộng

Chứng thực mở rộng

chứng thực qua thông tin doanh nghiệp

chứng thực qua thông tin doanh nghiệp

Chứng thực qua domain

Chứng thực qua domain

Số domain được bảo mật

1

1

Không giới hạn

1

1

Không giới hạn

Thanh địa chỉ màu xanh

Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM

Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM

-

-

-

-

Chính sách bảo hiểm

$250.000

$250.000

$250.000

$50.000

$10.000

$10.000

Trust level

Premium

Premium

Deluxe

Deluxe

Standard

Deluxe

Brand Recognition

Moderate

Moderate

Moderate

Moderate

Moderate

Moderate

Site Seal

Dynamic

Dynamic

Dynamic

Dynamic

-

-

Server Gated Cryptography

-

Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM

-

-

-

-

Browser Security Lock

Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM

Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM

Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM

Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM

Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM

Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM

Hỗ trợ mọi trình duyệt

Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM

Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM

Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM

Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM

Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM

Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM

Hỗ trợ mọi thiết bị di động

Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM

Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM

Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM

Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM

Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM

Siêu Thị Máy Chủ, Máy Chủ P.A Vietnam, Máy Chủ Dell, Server Dell, Máy Chủ Intel, Server Intel, Máy Chủ Cisco, Server Cisco, Máy Chủ IBM, Server IBM

Cho phép đăng ký

1-2 năm

1-2 năm

1-3 năm

1-3 năm

1-3 năm

1-3 năm

Thu hồi và thay thế

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Hỗ trợ khách hàng

24/7

24/7

24/7

24/7

24/7

24/7

 

Quay lại
In trang
Lưu về máy
Gửi bạn bè