Kiểm tra tên miền
www
BIỂU PHÍ BẢN QUYỀN
Phiên bản
Chi phí (VNĐ)
Đặt mua
Cpanel Pro dùng cho VPS
Thuê bản quyền 01 năm
4.320.000/server/năm
Đặt mua
Cpanel Pro dùng cho Dedicated
Thuê bản quyền 01 năm
7.920.000/server/năm
Đặt mua
Thuê bản quyền 02 năm
14.490.000/server/năm
Đặt mua
Thuê bản quyền 03 năm
19.926.000 /server/năm
Đặt mua
Direct Admin dùng cho VPS
Thuê theo tháng (ít nhất 6 tháng)
200.000/server/tháng
Đặt mua
Thuê một lần duy nhất
1.999.000/server
Đặt mua
Direct Admin dùng cho Dedicated
Thuê theo tháng (ít nhất 6 tháng)
200.000/server/tháng
Đặt mua
Thuê một lần duy nhất
1.999.000/server
Đặt mua
Giá trên chưa gồm VAT 10%
Quay lại
In trang
Lưu về máy
Gửi bạn bè