Kiểm tra tên miền
www
 TÊN MIỀN VIỆT NAM - CẤP 2
Tên miền
Phí khởi tạo
Phí duy trì hàng năm
*.VN
450.000 VNĐ
350.000 VNĐ
600.000 VNĐ/năm
480.000 VNĐ/năm
icon_vnnic.gif TÊN MIỀN VIỆT NAM - CẤP 3
Tên miền
Phí khởi tạo
Phí duy trì hàng năm
.com.vn | .net.vn | .biz.vn
450.000 VNĐ
350.000 VNĐ
480.000 VNĐ/năm
350.000 VNĐ/năm
.edu.vn | .gov.vn | .org.vn | .ac.vn
.info.vn | .pro.vn | .health.vn | .int.vn
450.000 VNĐ
200.000 VNĐ
480.000 VNĐ/năm
200.000 VNĐ/năm
.name.vn
450.000 VNĐ
30.000 VNĐ
480.000 VNĐ/năm
30.000 VNĐ/năm

icon_enom.jpg TÊN MIỀN QUỐC TẾ - ĐĂNG KÝ TẠI ENOM
Tên miền
Phí khởi tạo
Phí duy trì hàng năm
.co.uk
free.gif
10 USD/năm
.info | .us | .biz
free.gif
10.99 USD/năm
.com | .net | .org | .name
free.gif
11.59 USD/năm
.eu
free.gif
15 USD/năm
.tel
free.gif
15.99 USD/năm
.com.co | .net.co | .nom.co
free.gif
20 USD/năm
.mobi | .in
free.gif
21 USD/năm
.asia
free.gif
25.99 USD/năm
.me
free.gif
28 USD/năm
.bz | .ws | .cc
free.gif
30.99 USD/năm
.co
free.gif
35 USD/năm
.tw | .com.tw | .net.tw | .org.tw
free.gif
45 USD/năm
.tv
free.gif
49.99 USD/năm
.jp
free.gif
106 USD/năm

icon_directi.jpg TÊN MIỀN QUỐC TẾ - ĐĂNG KÝ TẠI DIRECTI
Tên miền
Phí khởi tạo
Phí duy trì hàng năm
.co.uk
free.gif
9.5 USD/năm
.info | .us
free.gif
9.99 USD/năm
.biz | .com | .net | .org
| .name
free.gif
10.59 USD/năm
.eu
free.gif
10.99 USD/năm
.asia | .ws
free.gif
15 USD/năm
.tel
free.gif
15.99 USD/năm
.com.co | .net.co | .nom.co
free.gif
17 USD/năm
.mobi
free.gif
18.99 USD/năm
.bz
free.gif
23 USD/năm
.cc | .me
free.gif
29 USD/năm
.tv
free.gif
32 USD/năm
.co
free.gif
32.5 USD/năm

Giá trên chưa gồm VAT 10%
Quay lại
In trang
Lưu về máy
Gửi bạn bè