Kiểm tra tên miền
www

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBMAIL

(30/03/2015)


MỤC LỤC
I/ Cách đăng nhập
II/ Cách thay đổi mật khẩu
III/ Các thao tác cơ bản
      1/ Giới thiệu giao diện
      2/ Gửi mail
      3/ Xóa mail
      4/ Cách tạo chữ ký cho thư điện tử đơn giản (bạn có thể kèm thêm hình)    
      5/ Theme ( là giao diện của trang)
                ♦ Cách thay đổi theme
                ♦ Theme Globe
                ♦ Theme RedLine
                ♦ Theme Simple
                ♦ Theme Standard
I . Cách đăng nhập
Truy cập vào đường đẫn sau http://tenmiencuaban:3000
giao diện lúc đầu
WorldClient_1.jpg
Cách thay đổi mật khẩu
WorldClient_2.jpg
WorldClient_3.jpg
Các thao tác cơ bản
1 Giới thiệu giao diện
WorldClient_4.jpg

Gửi Mail
WorldClient_5.jpg
WorldClient_6.jpg
Nếu bạn chọn file đính kèm sẽ xuất hiện hộp thoại sau
WorldClient_7.jpg
WorldClient_8.jpg
Xóa mail
WorldClient_9.jpg
Cách tạo chữ ký cho thư điện tử đơn giản (bạn có thể kèm thêm hình nếu muốn)
WorldClient_10.jpg
WorldClient_11.jpg
WorldClient_12.jpg
WorldClient_13.jpg
Đổi theme
WorldClient_14.jpg
WorldClient_15.jpg
WorldClient_16.jpg
WorldClient_17.jpg
WorldClient_18.jpg

Nguồn:gss

Quay lại
In trang
Lưu về máy
Gửi bạn bè
Tin khác