Kiểm tra tên miền
www
ser

Khoảng 70% các vụ tấn công, xâm hại vào các máy chủ và website hiện nay là xuất phát từ các ứng dụng web; cũng theo khuyến cáo này, bảo mật ứng dụng web cũng đồng nghĩa với việc bảo vệ cả hệ thống website, bảo vệ hệ thống kinh doanh hoặc bán hàng của doanh nghiệp, bảo vệ lợi ích người sử dụng để tiến tới thương mại điện tử trên toàn cầu.

Xuất phát từ thực tế đó, khóa học “Bảo mật ứng dụng Web” được thiết kế đặc biệt, nhằm cung cấp học viên kiến thức, kinh nghiệm về cấu hình, cài đặt, bảo trì và nâng cao tính năng bảo mật cho máy chủ web và các ứng dụng của nó; bên cạnh đó còn giúp học viên nâng cao kỹ năng lập trình web an toàn trước các cuộc tấn công thông qua web.
Quay lại
In trang
Lưu về máy
Gửi bạn bè