Kiểm tra tên miền
www
Thêm những trang web muốn tiến hành quét độ an toàn

Đây là ứng dụng cho phép người dùng có thể kiểm tra trang web có chứa các liên kết trái phép, các kịch bản (script), quảng cáo và các nội dung không thích hợp mà chủ nhân không hay biết. Ngoài ra, ứng dụng cũng cung cấp khả năng tiếp cận thông tin các trang web, hiệu suất trang web, máy chủ, cơ sở dữ liệu, số lượng liên kết trong/ngoài cũng như tính bảo mật của máy chủ web.

Để sử dụng Website Security Monitor, người dùng truy cập vào đây để tải ứng dụng về máy, tương thích Windows XP/Vista/7. Sau khi cài đặt người dùng chỉ việc khởi động ứng dụng và cho chương trình tiến hành quét. Khi quá trình quét hoàn tất, ứng dụng sẽ tạo ra một báo cáo hiển thị dưới dạng ba tab riêng biệt cùng một báo cáo chi tiết về quá trình quét.

Quay lại
In trang
Lưu về máy
Gửi bạn bè